Fotoreizen

Fotoreis Januari 2014

Fotoreizen: Rann off Kutsch


 

In midwinter, ( tweede helft januari), naar het uiterste westen van India getrokken met 10 bezielde fotografen. Vanwege de inactiviteit in dit gevoelig grensgebied met Pakistan, is er een niche ontstaan die uitgroeide tot een der beste overwinteringsplaatsen wereldweid voor palearctische vogels.IMG_0371 copy


 

Hier liggen zo’n 35 000 km2 van zoutsteppen, graslanden, moerassen en plassen. De grens wordt er gevormd door de golf van Kutsch, die er een diepe wig in het land slaat en een kust vormt van stranden, weelderige mangroves, doorkliefd van kreken, eindeloze slikken en een ondiep rif. In deze regio overwinteren naar schatting zo’n 7 milioen watervogels en vele duizenden steltlopers.


Panorama621 copy


 

Een rechtstreekse vlucht vanuit Delhi brengt er ons heen.


 

Heel wat dieren en vogels van het subcontinent vinden hier een laatste refuge in een snel veranderende wereld. De Aziatische leeuw is de enige populatie wereldweid en telt hier ruim 400 individuen die in dit seizoen in volle voortplantingsactiviteit vertoeven. Kraanvogels overwinteren er in de vele duizenden en hier werden groepen waargenomen die tot over de honderdduizend individuen telden. De populatie van zwartbokantilopen overtreft  te Velavadar ruim de helft van de in het wild levende wereldpopulatie met meer dan 4000 individuen,. Waarschijnlijk is dit ook de elegantste antiloop ter wereld en hier in de graslanden vormen ze tijdens de ochtendschemering pure poëzie. We verblijven er in zeer sfeervolle hutten en de dieren bezoeken er de poelen in de tuin.


MD_4S8A2767_Jufferkraanvogel


MD_4S8A1465_Jufferkraanvogel      MD_4S8A1544_Jufferkraanvogel


MD_4S8A7884_Blackbuck


Wie de grootste slaapplaats van kiekendieven wereldweid wil aanschouwen zit hier ook goed. Alle palearctische soorten verblijden er ons met hun sierlijke zweefvluchten! Verder wolvenfamilies met spelende jongen geobserveerd en getreepte hyenas. De oehoe is er ook overdag actief.


 

De zoutpannen vormen het overwinteringsgebied voor heel wat grote en kleine flamingoes, witte en kroeskoppelikanen, steltlopers, sternen en vele honderden unieke krabplevieren.


MD_4S8A8817_GreaterFlamingo      MD_4S8A6415_LesserFlamingo


MD_Panorama193_RozePelikaan


MD_4S8A7656_Krabplevier


Waar je de blik werpt zie je vogels. De omgeving van Jamnagar, waar we drie dagen verblijven vormt een trefpunt van vogelaars. Niet onterecht, de stad herbergt een enorme slaapplaats voor roze spreeuwen die er werkelijk met vele duizenden komen roesten en plaatselijk bijna handtam zijn. Honderden pelikanen roesten er aan het meer rond het maharadjahpaleis, waar verder bruinkopmeeuwen en dunbekmeeuwen uit de hand komen eten, vele reigerachtigen en ibissen komen slapen en heel wat eenden en steltlopers vertoeven. In enkele oude bomen is er een roest van vele tientallen vliegende honden. Van hieruit bezoeken we reservaten, meren en dammen slikken en mangroves.


MD_4S8A8901_RozePelikaan copy


 

Maar we zijn ook geen cultuurbarbaren en hebben oog voor een uniek complex van jaintempels die tot de fijnste erfenis van cultuurhistorisch India behoren. De details der beeltenissen zijn onovertroffen en diezelfde heuvels bieden ook heel wat zangers op weg naar de top.


MD_IMG_7805_GrijzeWouw


 

Met eigen bus rijden we Noordwaarts doorheen zandwoestijnen, rijk aan overwinterende prooivogels. We overnachten te jaisalmer, in een zeer charmant hotel dat uitkijkt over het grote fort. Jaisalmer is een historisch woestijnstadje met een goede populatie aan tapuiten, zandhoenders en Indische grote trappen en veel overwinterende prooivogels.


MD_4S8A0667_Steppenarend copy


Morgenexcursie en vervolgens richting kheechan waar sinds mensengeuchenis jufferkraanvogels worden gevoederd. Duizenden dieren vertoeven hier in de omgeving en gedurende uren vliegen ze onophoudelijk zaf en aan, een unieke belevenis. Rond de middag vervolgen we onze tocht naar Jodhpur van waaruit we de omgeving van de Bishnois, een tribe die alle leven beschermd, bezoeken en we de bevallige chinkara-antiloop van nabij in de zandduinen kunnen observeren. Tenslotte nemen we hier de nachttrein die ons in de vroege morgen naar de Chambal-rivier brengt, een der best beschermde en zuiverste rivierenstelsels van het subcontinent. Gavialen of viskrokodillen komen er ‘s winters zonnen op de vele zandbanken in het goede gezelschap van heel wat prachtige skimmers. De rivier vormt ook een der laatste refuges voor de blinde gangesdolfijn.


4S8A3280


4S8A4100 copy


In de stijle oevers van de rivier die soms ware kliffen vormt, broeden ijsvogels, bijeneters en aasgieren. Het aantal vogelsoorten overtreft de 400.


MD_4S8A5314_Bonte Ijsvogel


MD_4S8A9457_Smyrna Ijsvogel Ijsvogel      MD_4S8A4413_Ijsvogel


 

Uiteindelijk breien we er een mooi en ontspannen slot aan te Barathpur, een werelderfgoed aan vogels en meer!


Assam017


 

Indien interesse, graag een mailtje en dan krijg je een gedetailleerd programma terug.


 

De reis gaat door vanaf de tweede helft van januari en zal een 17-tal dagen duren.


 

Meer details  binnenkort.


 

Ingesloten een sfeerbeeld van opnames die tijdens vorige trip aldaar zijn genomen.


 

We nemen maximal 12 personen mee om optimale mogelijkheden tot observatie en fotografie te bieden.